Vakfımızın İlke ve Değerleri

Vakfımız ilke ve değerlerinden ödün vermeden var olmaya devam edecektir. Bu sorumluluk bilinci ve çalışmaları ile değerlerine sahip olacaktır. 

  • Sosyal sorumluluk bilinci ile tüm topluma hizmet etmek.
  • Bezirci Hacı Veli Ağa Vakfı varlığını, ilelebet kalıcılığını sağlamak.
  • Eğitimli birer bireyler oluşturmak. 
  • Üretken dinamik, analitik düşünce kabiliyeti gelişmiş, toplumda saygı gören bireyler yetiştirmek.
  • Farklılaşan ve değişime inanan çağdaş gelişime açık gençleri topluma kazandırmak.
  • Ülke değerlerine, ülkemiz örf ve adetlerine önem veren bilinçli değerler oluşturan bir nesil için çalışmalar yapmak.
  • Sağlam karakterli bireylerin toplumda olması gerekliliği ve bilinci ile hareket etmek.
  • Dürüst, etik değerleri olan kişileri topluma kazandırmak.