Vakıfımızın Amacı

Bezirci Hacı Veli Ağa Vakfı olarak tüm topluma hizmet etmek ana amacımız olmakla birlikte, ihtiyaç sahibi kişilerin hayat standartlarını yükseltmek, eğitimli gençlerin yetişmesini sağlamak amacı ile çalışmalarımıza gelişerek farklılaşarak devam etmek. 
Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, vermek. Yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim imkanları sağlamak, parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli değerlere sahip sağlam düşünce Ülkenin eğitim, kültür düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmaktır.
Geleceğe yönelik aydınlar yetiştirmek, Ülkemizde gelecek nesillerin var olması için farklılaşması ülkemize değer kazandırması için ihtiyacı olanların eğitim almalarına katkı sağlamak. Gelecek ile var olabilme bilinci ile çalışmalarımızı daima geliştirmek.